Suunnitteletko iloisia kaverijuhlia, polttareita, firman illanviettoa, mökkitapahtumaa tai romanttista iltaa rakkaasi kanssa?

Vuokraamme 8-10 hengen puilla lämmitettävää paljukärryä. Panostamme vuokrauksen helppouteen ja joustavuuteen sekä asiakkaan tyytyväisyyteen. Paljukärry on helposti kuljetettavissa omaan pihaasi tavallisella henkilöautolla. Pihassa liikuttelu onnistuu käsivoimin. Paljukärry on noudettavissa Ylöjärven Metsäkylästä tai Ruoveden Tuuhoskylästä.

Hintaan sisältyvät:

 • Allasvalot
 • Kelluva juomalautta
 • Kansi
 • Tyhjennys- ja täyttöletkut liittimineen
 • Lämpömittari
 • Paljun pesu ja desinfiointi
 • Aktiivihappitabletit
Lisämaksusta:
 • Kotiinkuljetus
 • Polttopuut
 • Uppopumppu järvivesitäyttöä varten
Palju luovutetaan asiakkaalle aina huolellisesti pestynä ja desinfioituna. Paljun täyttö vie noin 1-1,5 tuntia, lämmitys 2-5 h veden lämmöstä, ulkolämpötilasta ja puiden lämpöarvosta riippuen. Paljuun menee vettä kerrallaan 1,5 kuutiota. Puita paljun lämmitykseen tarvitaan reilu kottikärryllinen.

Image Description
Image Description
Image Description

Hinnasto

Maksu suoritetaan ennen paljun luovuttamista käteisellä tai pankkisiirtona. Nouto- ja palautusajankohta sovittavissa. Juhlapyhät hinnoitellaan erikseen. Kysy lisää.

ARKIVUOROKAUSI

ma-to

70 €
USEAMPI ARKIVUOROKAUSI

ma-to

45 €
VKL-VUOROKAUSI

Yksi vuorokausi viikonloppuna pe-su

90 €
VIIKONLOPPU

Päivät pe-su tai la-ma

150 €
PITKÄ VIIKONLOPPU

Päivät to-su tai pe-ma

200 €
1 VIIKKO

Yksi viikko ma-su

300 €
KULJETUS

Alle 70km kuljetus 0,8e per km. Muut sopimuksen mukaan.

POLTTOPUUT

Polttopuut vuokrausajalle

30 €
UPPOPUMPPU

Uppopumppu paljun täyttämiseen järvivedellä

15 €

Pertsan paljukärryn vuokrausehdot

Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa paljukärryn luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kun Asiakas on palauttanut paljukärryn Vuokraajalle. Mikäli Asiakas ei palauta paljukärryä sovitusti, on hän velvollinen maksamaan hinnaston mukaisen korvauksen ylimenevästä ajasta sekä mahdollisesti Vuokraajalle aiheutuneesta taloudellisesta menetyksestä. Jos paljukärry palautetaan ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, Vuokraaja ei ole velvollinen maksamaan tästä ajasta hyvitystä.

Maksut

Maksu paljukärryn vuokra-ajalta suoritetaan etukäteen Vuokraajan antamien ohjeiden mukaisesti. Asiakas on vastuussa vuokranmaksusta, mahdollisten vaurioiden ja ilkivallan korvaamisesta sekä niiden aiheuttamasta taloudellisesta menetyksestä, poislukien normaaliin kulumiseen kuuluvat korjaukset.

Vakuutukset

Vuokraaja on vakuuttanut paljukärryn vahinkovakuutuksella. Asiakkaan omavastuu on 200€. Vakuutus korvaa paljukärrylle mahdollisesti aiheutuvat kolari- ja varkausvahingot. Vakuutus ei korvaa väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta aiheutuneita vahinkoja, ne korvaa Asiakas täydestä arvosta.

Asiakkaan velvollisuudet ja vastuut

Vuokrattua paljukärryä ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle, eikä Asiakkaalla ole oikeutta jälleenvuokrata tai luovuttaa paljukärryä kolmannelle osapuolelle.

Paljukärry palautetaan samassa kunnossa kuin se oli luovutushetkellä. Paljukärry tarkastetaan luovutushetkellä ja puutteet sekä vauriot kirjataan vuokrasopimukseen. Jos paljukärryssä ilmenee joku vika, on tästä heti ilmoitettava Vuokraajalle. Vikatapauksessa paljukärry voidaan palauttaa ennen sopimusajan päättymistä, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä.

Asiakas on sopimukseen merkityn (200€) omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:

 • korvaamaan paljukärrylle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot
 • korvaamaan paljukärrystä vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet
 • suorittamaan itse aiheuttamiensa vahinkojen seisonta-ajalta vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta

Jos vuokra-aikana aiheutuu pysäköintivirhe-, leiriytymis- tai liikennerikemaksuja tulee Asiakkaan maksaa ne itse.

Vuokraajan velvollisuudet

Vuokraaja vastaa, että vuokrattu paljukärry on teknisesti siinä kunnossa luovutushetkellä, että sitä voidaan käyttää sopimuksen mukaiseen toimintaan. Mikäli laitteessa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, on Vuokraaja velvollinen hyvittämään virheen haittaa vastaavan summan, kuitenkin enintään vuokran määrään saakka. Tämä koskee myös, mikäli laite ei ole vuokra-ajan alkaessa teknisesti siinä kunnossa, että se voidaan vuokrata Asiakkaalle. Vuokraaja ei vastaa siitä välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka rikkoutumisesta ja keskeytymisestä Asiakkaalle saattaa aiheutua.

Miten vuokraaja toimii virhe-, vahinko tai varkaustapauksissa

 • Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Vuokraajalle laitteessa ilmenneestä virheestä tai siihen kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraajan on tämän jälkeen ilmoitettava Asiakkaalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.
 • Liikennevahingon sattuessa Asiakas on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen Vuokraajalle. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on Asiakkaan ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille tehdään aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa Asiakkaan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava Vuokraajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.
Jos Asiakas laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa Vuokraajalle siitä syntyneestä vahingosta.

Varauksen peruuttaminen

Jos Asiakas peruuttaa varauksen aikaisemmin kuin 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on Vuokraaja velvollinen palauttamaan maksun kokonaisuudessaan.

Jos Asiakas peruuttaa varauksen aikaisemmin kuin 7 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on Vuokraaja velvollinen palauttamaan maksun vähennettynä 50 prosentilla.

Jos Asiakas peruuttaa varauksen myöhemmin kuin 7 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on Vuokraajalla oikeus pitää koko maksu itsellään.

Vuokraajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että Asiakas rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai näitä vuokrausehtoja tai, että Asiakas ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään laitetta asianmukaisesti. Vuokraajan purkaessa vuokrasopimuksen, on Asiakas velvollinen palauttamaan laitteen viipymättä Vuokraajalle.

Jos paljukärryn käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu Vuokraajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta ottaen kuitenkin huomioon Asiakkaan velvollisuudet ja vastuut pykälässä olevat asiat.

Riitaisuuksien ratkaiseminen

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, Asiakas voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava Vuokraajan kotipaikan käräjäoikeudessa.